Login

Čipový přístupový systémPotulují se po chodbách vašeho domu pochybné osoby, které tam nemají co dělat?
Máte ve svém domě problém s výskytem bezdomovců?
Množí se ve vašem domě bytové krádeže?
Musíte neustále měnit zámkové vložky, protože vám je někdo úmyslně poškozuje?
Nemáte klíčové hospodářství vašich domovních dveří plně pod kontrolou?

Ochraňte sebe, své děti i svůj majetek pomocí vstupního domovního systému AGI 800!


Našim zákazníkům nabízíme vysoce spolehlivý dveřní přístupový systém AGI 800, který dokáže efektivně zabezpečit dům a majetek jeho obyvatel před poškozením či zcizením. Instalací systému výrazně ztížíte cizím lidem vstup do vašeho domu a ochráníte ho tak před nevítanými návštěvníky.


Hlavní části přístupového systému

Přístupový systém sestává z několika součástí:
 • bezkontaktní identifikační média s RFID čipem,
 • čtecí zařízení,
 • řídicí jednotka,
 • ovládané přístupové elektrické zařízení, typicky samozamykací dveřní zámek.

Identifikační média plně nahrazují funkci klíče a s jejich pomocí uživatelé ovládají přístupový systém. Přiložením média do blízkosti čtecího zařízení dojde k identifikaci uživatele a automatickému odemčení elektrického zámku dveří.
 
Dveře lze odemknout zvenku pouze pomocí platného čipu. Zevnitř se otevírají dveře jednoduše stisknutím kliky, takže nebrání v opuštění budovy v případě nouzové situace, např. při vzniku požáru. Doba sepnutí zámku je nastavitelná. Po přiložení čipového média ke čtečce může zůstat zámek odemčený až 15 sekund, takže lze umístit čtečku i dále ode dveří.
 
Nejčastěji je přístupový systém používán k identifikaci oprávnění uživatelů ke vstupu do domu a otevírání dveřních zámků. Systém lze však využít také k povolování přístupu do dalších prostorů a ovládání různých elektrických zařízení, např. přístupových turniketů, parkovacích závor, garážových vrat, posuvných bran apod. V bytových domech je často využívána možnost ovládat pomocí systému výtah nebo kontrolovat vstup do výtahové kabiny.


Možnost nastavení přístupových práv

Uživatelé mohou mít nastavena různá oprávnění k průchodu jednotlivými dveřmi. Někteří obyvatelé tak mohou mít zaručen přístup do všech prostorů, jiní budou moci vstupovat pouze do některých vybraných prostorů a do ostatních budou mít přístup zakázaný. Tuto funkci lze využít např. v následujících situacích:
 • do sklepa mohou vstupovat pouze nájemci či majitelé sklepních kójí;
 • vjezd do garáže je povolen jen řidičům, kteří zaplatili za pronájem parkovacího místa;
 • do kočárkárny mají přístup pouze rodiny s dětmi;
 • používání výtahu je povoleno každému nájemníkovi kromě dlužníků;
 • do dvorního traktu s popelnicemi mají přístup všichni obyvatelé domu a mimo nich rovněž pracovníci komunálních služeb zajišťující odvoz odpadu;
 • poštovní doručovatelé disponují vlastním čipem, díky kterému se mohou dostat do vstupního prostoru se schránkami, ale do samotného domu už přístup nemají; přístupové médium je nastaveno tak, že pracovníci pošty mohou do objektu vstupovat pouze ve všední dny mezi 8. a 12. hodinou dopolední.

Přidělování a odebírání přístupových práv je velmi jednoduché, takže ho mohou obstarávat sami správci domu.


Další vlastnosti přístupového systému

Veškerou funkcionalitu systému zajišťuje řídicí jednotka, která je fyzicky oddělená od čtecích zařízení. Uživatelé mají přístup pouze ke čtečce čipů; jednotka je umístěna v bezpečí uvnitř budovy, kde je chráněna proti poškození vandaly. Čtečka komunikuje s řídicí jednotkou po rozhraní RS-232, což zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení. Elektrický zámek dveří, který je připojen ke čtečce, není možné díky použitému komunikačnímu rozhraní ovládat přímo, např. vytržením čtečky a pouhým spojením několika elektrických vodičů.
 
Přístupový systém je vybaven záložním zdrojem napájení, které v případě výpadku elektrického proudu zaručí bezproblémový provoz na více než 24 hodin. Systém lze doplnit GSM modulem, který umožňuje vzdálenou správu bez nutnosti kabelového propojení s řídicí jednotkou. Kromě toho lze GSM modul využít pro otevírání dveří s použitím mobilního telefonu.  To je výhodné např. pro vozíčkáře, pro které může být vysoko umístěná čtečka obtížně přístupná.


10 výhod přístupového systému

Vyměňte svůj starý klíčový systém za čipový přístupový systém, který má oproti klasickému zamykání domu klíčem mnoho výhod:
 1. obsluha systému je díky použití čipových médií velmi komfortní a intuitivní;
 2. každé čipové médium má v sobě uložen unikátní 14místný kód, jehož napodobení je velmi komplikované a nelze ho proto jednoduše zkopírovat tak jako běžný klíč;
 3. médium může být načteno na vzdálenost až 15 centimetrů, nedochází proto ke kontaktu mezi médiem a čtečkou a odpadají tak problémy spojené s opotřebením materiálu;
 4. u čipových médií lze definovat přístupová práva k jednotlivým dveřím i časové zóny, které jejich uživateli povolují vstup pouze v nastavených dnech a časech (např. pouze ve všední dny od 7:00 do 11:00);
 5. jediným čipovým médiem lze ovládat domovní dveře, výtah, parkovací závory a další zařízení;
 6. média mohou být dodána v různém provedení, např. ve tvaru přívěsku na klíče, vodotěsného náramku nebo plastové karty (tu je možné potisknout osobními údaji a fotografií a využívat zároveň jako průkazku);
 7. ztracené nebo zcizené čipové médium může být okamžitě zablokováno, čímž odpadá nutnost výměny zámkových vložek i všech klíčů;
 8. každý uskutečněný průchod dveřmi je evidován a může být snadno dohledán;
 9. dům je vždy zabezpečený, jelikož elektrický zámek automaticky uzamkne dveře při každém zavření;
 10. přístupový systém je možné ovládat také pomocí mobilního telefonu.

Přístupový systém může být dodán jako samostatný a připojen ke stávajícím dveřím a domovním telefonům. Častěji jej však zákazníkům dodáváme ve výhodné sestavě pro domovní vstup, včetně dveří, dveřních zavíračů, kování, samozamykacích zámků, zvonkových panelů, domovních telefonů a dalších zařízení.

AG POS s.r.o. | info@agpos.cz | +420 246 083 712

Created by © 2008 Chabera webdesign