Login

Systémy elektrické požární signalizaceZákazníkům nabízíme elektrické protipožární systémy, které dokáží ochránit požadovaný objekt před požárem.


Funkce požárního systému

Systém je tvořen soustavou bezpečnostních zařízení, které zajišťují různé funkce. Základem systému jsou kouřová čidla, detektory dýmu či požárové snímače, které jsou schopny rychle a spolehlivě detekovat požár již v počáteční fázi. Po včasném rozpoznání vzniku požáru jsou aktivovány další elektrické prvky.

Uživatelé budovy jsou na vznik požáru upozorněni pomocí hlásičů. Požár může být signalizován akusticky, opticky nebo kombinací obou způsobů. Současně s aktivací hlásičů uvádí systém do činnosti hasicí zařízení, která zabraňují dalšímu šíření požáru.

Systém je rovněž schopen ovládat připojené dveřní zámky, které v případě požáru automaticky odemkne. Zámky zůstanu odemčeny po celou dobu krizové situace, k deaktivaci zámků dojde až po celkové likvidaci požáru. Požární systém může být dále vybaven zařízením dálkového přenosu, které umožňuje automatické přivolání jednotky požární ochrany.


Nabídka speciálních detektorů

Kromě požárních detektorů lze využít také další speciální čidla, která upozorňují na vznik jiných krizových situací. Jsme schopni vaši budovu vybavit např. senzory detekujícími únik plynu nebo zátopovými čidly, která detekují záplavu kontrolovaného prostoru.

AG POS s.r.o. | info@agpos.cz | +420 246 083 712

Created by © 2008 Chabera webdesign